Bir strateji olarak içerik pazarlama

İçerik pazarlama, tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve tutmak için değerli, ilgili ve tutarlı içerik oluşturarak etkin iletişim kanallarında paylaşımını gerçekleştiren, geleneksel pazarlama stratejilerinin ötesine geçen uzun soluklu bir pazarlama yaklaşımıdır.

Bir kurum, ürün ya da hizmet sunarak doğrudan ‘satış’ yapmanın yanı sıra gündeme uygun, gücünü ve uzmanlık alanlarını vurgulayan içerikleri pazarlayarak, müşterisinin iş yapış şeklini kolaylaştıran, ona değer katan, eğitici, öğretici ve ilgi çekici mesajlarla da hedef kitlesine ulaşabilir.

Marka sadakati oluşturmada içerik pazarlamanın önemi yadsınamaz. İçerik, müşterilerin güven duygusunu pekiştirerek kurumla duygusal bağlantı kurmalarına destek olur. Hedef kitleyi oluşturan birey ve kurumlar tarafında, alanında fikir önderi ve başvurulacak referans kaynağı olarak konumlandırılmayı kolaylaştırır. Bu noktada içerik pazarlama, markanın değerini sürekli olarak yükselten etkin bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde televizyon izleme oranlarının düşmesi, gazete ve dergi tirajlarının azalmasıyla birlikte içeriğin yönü dijital kanallara çevrildi. Dijital dünyayı oluşturan “bilgi”nin sürekli büyümesi ve sosyal medyanın hızlı yükselişiyle birlikte infografiklerin ve videoların, kullanıcı tarafında da tercih edildiğini, özellikle sosyal ağlarda bu araçların daha fazla etki yarattığını deneyimliyoruz.

Medya iletişiminde basın bültenleri, infografik formatta ve video destekli hazırlandığında daha etkili yansımalara dönüşebiliyor. Böylece dijital platformlarda daha kontrollü haber yansıması elde etme olanağı ortaya çıkıyor.

İçerik pazarlamanın hedeflenen sonuçlara ulaşabilmesi için elbette iyi bir strateji şart. Bu da içeriğin kişiselleştirilmesi, yaratıcı ve yenilikçi bakış açısıyla üretilmesi ve hedef kitleye doğru zamanda, doğru iletişim kanallarıyla aktarılmasıyla mümkün.

Figen Tahiroğlu,
Würsching KİD Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye 83. sayısında yayımlandı.