Değişen kurallar ve kurumsal iletişim

Dünya teknolojik ilerlemelerle hızla gelişiyor. Özellikle bilgi teknolojilerinin gelişimi ile birlikte, iletişim kurallarında radikal değişiklikler yaşanıyor.

2015 yılı istatistiklerine göre, 7.2 milyarlık küresel nüfus içinde; aktif internet kullanıcılarının 3 milyar, aktif sosyal medya hesaplarının 2 milyar seviyesine yaklaşmış olduğunu görüyoruz. Ülkemizde ise, yaklaşık 78 milyonluk Türkiye nüfusunda aktif internet kullanıcıları 37,7 milyon, aktif sosyal medya hesapları 40 milyon seviyesinde.

Dijital mecralar hayatımıza girdiğinden beri, yaşantımızda birçok değişiklik ortaya çıktı. Bugün birçok kurum/marka, kampanya, etkinlik, bilgi paylaşımlarını sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaştırıyor. Kişiler bu paylaşımlara yorum yapabiliyor. Tüketicilerin satın alma kararlarında sosyal medyadaki deneyimleri giderek daha çok önem kazanıyor. Diğer yandan, dijital mecralar etkili ve faydalı bilgi platformları olmalarının yanı sıra birçok yanlış içeriği de barındırıyor. Sosyal medyanın bilgisiz ve yanlış kullanımı ile olumsuz sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Peki, bu değişen iletişim kuralları biz kurumsal iletişimcileri ne şekilde etkiledi? Süreci doğru yönetmek adına şu soruları kendimize sorabiliriz;

• Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri düzenli takip ediyor muyuz? Dijital dünyanın fırsatlarından yeterince faydalanıyor muyuz?

• Bölümlerimizi buna göre yapılandırdık mı? Ekip çalışanlarımıza bu yönde gelişim imkanı sunuyor muyuz?

• İş yapış modellerimizi ve sistemlerimizi değiştirdik mi?

• Online marka stratejilerimizi belirledik mi?

• Kurum içi iletişim politikalarımızı belirledik mi?

• Kurum yöneticilerimize bu sürecin önemini ne kadar aksettiriyoruz?

İletişimin kuralları tamamen değişti ve değişmeye devam ediyor demek çok yanlış olmaz. Bu ve benzeri sorular üzerinde kapsamlı düşünerek hızlı aksiyonlar almanın faydalı olacağını düşünüyorum. Yarın çok geç kalmamak için…

Deniz Bayel
Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD) Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı, Campaign Türkiye’nin Ağustos 2015 sayısında yayımlanmıştır.