Her nabza başka şerbet dönemi…

Dilimizin en güzel deyimlerinden biri, “nabza göre şerbet vermek.”

Geçmişte herkesin suyuna gitme, kuralları ve prensipleri yok sayma pahasına beklentisini karşılama gibi anlamlar içerdiği için çok da makbul görülmezken, bu dönemde eşsiz bir beceri haline geldiğini düşünüyorum. Çünkü nabız, hayat ritminin attığı yerse, “nabza göre şerbetçiler” yaşamın sürdürülebilirliğini sağlıyorlar.

İletişimciler ancak “nabza göre şerbet verme” becerisini kazandıklarında kurumlardaki “ırk, cinsiyet, etnisite, yaş, yetenek, cinsel kimlik, din, dil, öğrenme ve çalışma tarzı” farklılıklarını yönetebilecek ve artı değere dönüştürecek. Kurumların nabzı, çeşitliliği bir dezavantaj olarak değil “bağımsız olarak birlikte düşünebilme sanatı” olarak algıladıklarında sağlıklı bir şekilde atacak, yaşamı zenginleştirecek.

Ülkemiz, ekonomik olarak büyürken farklı toplumsal dinamiklerin kutuplaşmasına sahne oluyor. Bu noktada kurumlar çok yeni meydan okumalarla karşı karşıya kalırken, kurumsal iletişim de can alıcı bir önem kazanıyor.

Hâlihazırda bize özgü etnik veya dini kimliğe dayalı çeşitlilik bir yana, kadın erkek eşitliği, engelliler, yaş, kuşaklar arası düşünce ve iş yapma farklılıkları, cinsel kimlik gibi konuların da iletişimcilerin radarında olması gerekiyor. Bu noktada kurumsal iletişimcilerin alet çantasında en önemli yeri de sosyal sorumluluk çalışmaları tutuyor. Bu yolla bir yandan toplumsal sorunlara yönelik iyileştirmelere öncülük sağlanırken,kurum itibarının yükseltilmesi ve karşılaşabileceği algı krizlerine karşı dayanıklılığının güçlendirilmesi de mümkün.

Bu çerçevede sonuncu ama yenilikçi boyutlar içeren husus ise iletişimcinin kimliksel dönüşümüdür. Bugün kurumsal iletişimci artık sadece algı yönetiminden sorumlu bir figür değil, aynı zamanda çok farklı ajandaları bulunan paydaşlar ile ortak bir akıl yaratma, bağımsız olarak birlikte düşünme, her nabza başka şerbet vererek yüksek enerjili bir kurum iklimini yaratma sorumluluğunu üstlenmek durumundadır.

Şule Yücebıyık

KİD Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı Campaign Türkiye Mayıs 2015 sayısında yayınlanmıştır.