İç iletişimde dinlemenin önemi

Çalışanların mutluluğunu ve aidiyet duygusunu artırmak ve doğal marka elçileri yaratmak isteyen şirketler için iç iletişimin önemi ve değeri günden güne artmakta. Kurumun varoluş sebebi, değerleri, çalışan profili ve gelişen teknoloji iletişim şeklini büyük oranda etkilese de, çoğu zaman gözden kaçırılan bir konu vardır ki belki de iletişimin temelini oluşturan yapı taşıdır; dinlemek.

Kurumların çalışanlarını ne kadar dinlediği, çalışanlarından aldıkları mesajları ne denli doğru yorumladıkları, başarılı iç iletişimin en önemli adımı belki de. Çalışanlarla samimi kurulan, karşılıklı dinlemeye, anlamaya, paylaşmaya odaklanmış bir yaklaşım ekip ruhunu da beraberinde artıracaktır kuşkusuz.

Gün içinde yan yana oturan iki kişinin karşılıklı konuşabilecekleri konularda bile mail veya telefon mesajıyla haberleşmeyi tercih ettikleri bir dönemde yüz yüze konuşarak konuları çözebilen, beraber vakit geçirmeye ve paylaşmaya istekli çalışanların kuruma kattıkları değer tartışılmaz.

Öyleyse iç iletişimin amaçlarından biri de kişilerin birbirini keşfederek ortak yanlarını bulmalarına yardımcı olmak, empati duygusu ve dinleme yetisi geliştirmelerini sağlayarak mutlu bir çalışma ortamı yaratmak olmalıdır. Bu çerçevede kurulan bir dilin, çalışanlarda mutluluğu ve ekip ruhunu artıracağı ve böylelikle kuruma sürdürülebilir başarılar getireceği kanısındayım.

Ebru Bilge
KİD Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 79. sayısında yayımlandı.