İletişim Stratejisi İletişimcinin Avukatıdır!

Çünkü neyi, neden, nasıl yaptığınızı ve ne sonuç elde ettiğinizi, bunu nasıl ölçülendirdiğinizi ve nasıl geliştirebileceğinizi en iyi bu stratejinizle açıklayabilirsiniz. Diğer türlü, kurumsal iletişim süreçlerini canınızın istediği, aklınıza geldiği gibi yönetmek anlamına gelir ki bu da sebeplerinizle ilgili kanıt sunabilme şansınızı elinizden alır.

Oysa ki iyi yapılandırılmış, sağlam ve güvenilir verilere bağlı olarak kurgulanmış bir iletişim stratejisi, süreçlerinizle ilgili tüm açıklamanızın rahatlıkla yapılmasını ve neden-sonuç ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesini sağlar. Yıl boyunca aldığınız her aksiyonun ki bunların içinde sosyal medyada paylaşacağınız bir postun dili gibi frekansı veya yıllardır yürüttüğünüz bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin amacı gibi katma değeri yüksek işler de yer alır, dayandığı temeli ortaya koyar.

İşte süreçlerinizin şirket ihtiyaçlarına, müşteri beklentilerine, iş ortakları görüşlerine dayanıyor olması, bütünleşik olarak farklı hedef kitlelerinizden gelen bildirimleri karşılıyor olması, kurumsal iletişim süreçlerinizin çıkış noktasını ve buna bağlı geliştireceğiniz iletişim tekniklerinizi haklı kılar. Bunun içinse yapılabilecek birçok beklenti belirleme tekniği içerisinden anketler hem pratiklik hem de odaklılık açısından oldukça işe yarar.

Anketlerle ilgili dikkat edilmesi gereken konu, anketlerin yapılma periyodu ve sürdürülebilirliği, şirketinizin, markanızın veya ürününüzün 360 derece iletişimde olduğu kitleleri kapsıyor olması, amacına, hedefine uygun sorulardan hazırlanması ve aksiyona yönelik çıktılara dönüşebilecek özellikte hazırlanmasıdır. İletişim stratejisinin bir diğer önemli girdileri de tabii ki, yönetiminizin değer ve politikaları, vizyon ve misyonudur. Şüphesiz ki bu konularda kurumsal iletişim süreçlerinizin güçlü savunucularıdır.

Bu yapıları iyi oturtan ve işleten kurumsal iletişimciler, süreçleriyle ilgili savunma yapma konusunu rahatlıkla iletişim stratejilerine bırakabilirler.

Gamze Demirbaş Çelebi
KİD Üyesi

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 92. sayısında yayımlandı.