Kurumsal İletişimciler Araştırması Açıklandı

bengi-vargul

Kurumsal İletişimciler Derneği (KİD),  İPSOS işbirliğiyle yaptığı Kurumsal İletişimciler Profil ve Algı Araştırması sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar, kurumsal iletişim profesyonellerinin kurum içindeki konumlarından görev tanımlarına, bütçe ve ekip durumlarına kadar pek çok konuda somut veriler içeriyor. 

Kurulduğu 2009 yılından bu yana mesleki sorunlara ortak çözüm arayarak, yeni platformlar geliştirme gayretiyle çalışan KİD, araştırmadan elde ettiği somut verilerin ışığında gelecek çalışmalarına ve sektöre yön vermeyi hedefliyor.

Kalitatif ve kantitatif iki aşamadan oluşan araştırma için, Türkiye genelini temsil eden 15 farklı ilde 664 kurumun yöneticisi ile İstanbul ve Ankara’da bulunan 35 STK ve kamu kurumu yöneticisi ile görüşüldü. Derinlemesine görüşme yapılan 15 kişi ile birlikte araştırmanın toplam katılımcı sayısı 714 oldu. Kendi alanında ve bu kapsamda bir mesleki algı araştırması olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren KİD, araştırmadan elde edilen verileri bir durum tespiti niteliğinde görerek 2 yılda bir tekrarlamayı ve böylece mesleğin geldiği noktayı ölçümlemeyi, gelişmeleri ve yaşanan değişiklikleri gözlemlemeyi amaçlıyor.

İletişimin önünü açan kurumların çok yönlü kazandığını söyleyen KİD Başkanı ve TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül, Kurumsal iletişimi, şirketlerin elle tutulamayan varlıklarına değer kazandıran bir üst yönetim faaliyeti olarak görüyoruz. Alanın profesyonellerine teslim edildiğinde ve yatırım yapıldığında iletişim çalışmaları, şirketlerin ve markaların değerini, kurumların itibarını artırıyor. Türkiye küresel ekonomiye artan şekilde entegre olurken, rekabet gücünü artırmak ve iş modelini sürdürülebilir kılmak isteyen kurumlarda iletişim daha fazla önem kazanıyor” dedi.

Doğru ve istikrarlı bir şekilde yapılan kurumsal iletişim alanındaki yatırımların şirketlerin iş yapış sonuçlarına doğrudan ve dolaylı etkilerinin olduğunun da altını çizen Vargül şunları söyledi: “Araştırma sonuçları bize gösteriyor ki, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde mesleğimiz açısından ciddi bir gelişim alanı bulunuyor. KİD olarak sahip olduğumuz birikimi paydaşlarımızla işbirliği içinde bu alana taşımayı hedefliyoruz”.

 Araştırma sonuçları gelecek projelerimizi şekillendirecek

Türkiye’nin önde gelen 71 şirketinin üst düzey iletişim yöneticilerinin buluştuğu KİD, üyelerini mesleki, sosyal, ekonomik, siyasal, yasal konularda güncel gelişmelerden haberdar edebilmek ve üyeler arasında bilgi alışverişini, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli platformlar geliştirdi.

Araştırmadan elde edilen verilerin KİD’in önümüzdeki dönem projelerine ışık tutacağının altını çizen KİD Başkanı ve TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül “Araştırma sonuçlarını öncelikle üniversitelerde akademisyenler ile paylaşmak istiyoruz. Kurumsal iletişimin fakültelerde fakültelerde bir ders olarak yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl Campaign Academy’de düzenlenen ve dördüncü kez gerçekleştirilen “Kurumsal İletişim Sertifika Programı”nı İstanbul dışına da taşımak istediklerini belirten Vargül, en kısa sürede derneğin üye sayısını artırmayı hedeflediklerini de aktardı.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN SONUÇLAR

Kurumsal iletişimin önemi artıyor, sorumluluk alanları genişliyor

Şirketler açısından kurumsal iletişimin önemi beş yıl öncesine göre artmış gözüküyor. Özellikle çalışan sayısı ve cirosu yüksek, iletişim bütçesi büyük ve yabancı ortaklı şirketlerde kurumsal iletişim daha kapsamlı bir faaliyet olarak yorumlanıyor. Kurumsal iletişim profesyonelinin kurum içinde pek çok farklı ekiple birlikte çalıştığı görülüyor. Bu durum, zaman zaman iletişimle doğrudan ilgisi olmayan sorumluluklar da üstlenilmesine neden oluyor.

Kurumsal iletişim profesyoneli CEO ile dirsek temasında

Meslek profesyonellerinin tümü kurumsal iletişimi “üst yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. İş tanımlarına ve kime rapor edildiğine bakıldığındakurumsal iletişim profesyonellerinin itibar yönetimi için CEO ile dirsek temasında çalıştığı ortaya çıkıyor.

Kurumlar büyüdükçe, kurumsal iletişim bütçeleri de artacak

Kurumsal iletişime ayrılan kaynağın mesleğe verilen öneme paralel olarak artmadığı gözlemlendi. Bütçeleri artanlar daha ziyade kurumsal yapıları gelişmiş olan veya hızla büyüyen kurumlar. Sonuçlar, şirketler büyüdükçe ve kurumsal iletişimle ilgili farkındalık arttıkça bütçelerin de yükseldiğine işaret ediyor.

Kurumsal iletişim profesyonelinin eğitim seviyesi yüksek

Kurumsal iletişim profesyonellerinin yüzde 60’dan fazlası lisans ve lisans üstü diplomaya sahip. Kurumların çalışan sayısı arttıkça, kurumsal iletişim profesyonellerinin de eğitim seviyesi artıyor. Sektör, genel ön kabulün tersine, Anadolu’da erkek ağırlıklı bir yapı arz ediyor. Ekibi olmadan çalışan kurumsal iletişim yöneticileri çoğunluğu oluşturuyor.