Nesiller boyu dijital dönüşüm…

Günümüzün en moda kavramlardan biri olan dijital dönüşümün, iletişim evrenine de yansımalarını her an deneyimlediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumlar, dijital iletişimin hızlı dünyasına adapte olmaya çalışırken, üniversitelerde de yeni medya ile ilgili bölümlerin sayısı giderek artmaya başladı.

Dijital dünyada var olabilmek için çok hızlı hareket etmek ve bunu yaparken tüm ayrıntılara titizlikle eğilmek gerekiyor. Bu süreç içinde öncelikle şu anlaşıldı ki; bu bir eğilim, bir akım ya da geçici bir heves değil. Başta çalışma hayatında yerini alan Y, ardından gelen Z kuşağı ve aslında hepimiz için bir yaşam biçimi artık…

Dünya Ekonomik Forumu kurucusu ve başkanı Klaus Schwab’ın 4.Sanayi Devrimi’nin etkilerini tartıştığı kitabında belirtiği gibi; “Teknoloji, kabul et ve birlikte yaşa ile reddet ve onsuz yaşa gibi iki tercih arasına sıkıştırılmamalı. Bunu, dünyayı nasıl gördüğümüz üzerine derinlemesine düşünmek için bir davet olarak almalıyız.

Dijital dönüşümü yönetebilmek için bu dünyayı içselleştirmek gerekiyor. Bu bir süreç ve kurum içinde tek bir birimin sahiplenebileceği bir konu değil. Artık dijitalleşme, iletişimden öte, şirketlerin tüm birimlerinin gündeminde yer alıyor. CEO’dan başlayarak, şirketin çeperine yayılması gereken bir dönüşümden bahsediyoruz. Y ve Z jenerasyonunun iş hayatında her geçen gün daha aktif rol almasıyla, bu kuşakların ihtiyacı olan çalışma ortamını kurmak bizlerin görevi. Burada unutulmaması gereken en önemli nokta ise, dijital dönüşüm için bir reçetenin bulunmadığı ve her şirketin kendi dinamiğine göre ve kendi kurum kimliklerine yani DNA’larına uygun bir modeli benimsemeleri gerektiğidir.

Ülkemiz, internet, mobil araçlar ve dijital donanımlarla çabuk uyumlanabilen bir topluma sahip. Bununla birlikte, halen dünyanın en genç nüfusları arasında olmamız, bizim için büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli ancak, gençlerimizi doğru yönlendirerek ve bu dönüşümün içinde onlara yeni roller vererek, etkili biçimde kullanabiliriz. Bunu gerçekleştirmek, hepimizin görevi.

Lebin Ebru Çokişler

Anadolu Grubu

Kurumsal İletişim Koordinatörü

*Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye Kasım 2016 sayısında yayınlanmıştır.