Seçimden çıkan iletişim dersleri

Geride bıraktığımız cumhurbaşkanlığı seçimleri yükselen bir alan olarak siyasal iletişimin Türkiye’de geldiği noktayı gözlemlemek için önemli veriler sunuyor.

Cumhurbaşkanımızı ilk kez doğrudan halk oylamasıyla seçtik. Bu seçim, hem geçmiş cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hem de tek bir adaydansa partilerin, programların ve pragmatik vaatlerin öne çıktığı genel ve yerel seçimlerden farklılaştı. Bu temel fark, adayların iletişim stratejilerini oluştururken yeni parametreleri gözetmelerini gerektiriyordu.

Seçim kampanyaları, adayların mesajlarını topluma iletmek üzere yoğun bir iletişim çalışması yürüttüğü, karmaşık ve çok katmanlı bir organizasyon gerektiren süreçler. Tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi burada da süreç sahaya inmeden çok önce, seçmen profilinin analizi, uygun stratejilerin belirlenmesi ve doğru planlamayla başlıyor. Kampanya yöneticileri ve siyasi danışmanlar gibi profesyonellerin desteğinin yanı sıra mesajı her sokağa ve eve taşıyacak gönüllü aktivistlerin öneminin de anlaşıldığını görüyoruz.

İletişimin temel hedefi algı yönetimiyse, bir seçim kampanyasının ana amacı da seçmenin karar süreçlerini etkilemektir. Tek bir seçmen olmadığına göre, doğru hedef kitleye doğru mesajı iletmek önem kazanır. Buradaki trük, bütünlük ve tutarlılığı sağlamaktır. Cumhurbaşkanlığının sembolik ağırlığı, bu seçimde somut vaatlerden çok, değişim üzerine kurulu soyut bir mesajın öne çıkmasını beraberinde getirdi. Her aday değişimin önerdikleri yönü açısından kendini farklılaştırmaya çalışsa da, adayların kişisel özellikleri, kurdukları hikâyeler, tonları, kullandıkları ve karşı çıktıkları semboller çok daha fazla önem kazandı. Sonuçta, siyasi hareketlerin aday belirleme sürecinden başlayarak o aday için en uygun elbiseyi dikmek konusunda gösterdikleri beceri, seçim sonucunu etkileyen ana faktörlerden biri oldu. Siyasal iletişim, özellikle Türkiye gibi kültürel, etnik, dini ve sosyo-ekonomik açıdan çok katmanlı bir toplumda zorlu olduğu kadar geliştirici bir alan olarak değer kazanıyor.

Bengi Vargül
Kurumsal İletişimciler Derneği Başkanı
@bengivargul

Bu yazı Campaign Türkiye’nin Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır.