Toplumsal İyiliğin Peşinde Koşan Liderler

Dünyanın en büyük iletişim pazarlaması ajansı Edelman, aralarında Türkiye’nin bulunduğu dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan 27. ülkesinde her yıl gerçekleştirdiği “güven parametresi” raporunu yayınlıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun ilk kez açıkladığı raporun sonuçlarında tüm dünyada mevcut ekonomik ve sosyal politikaların acil olarak değişmesi isteği ve bu değişimde kurumların, kamunun, üniversitelerin ve hükümetlerin sorumluluk alması gerektiği öne çıkıyor.

Yine aynı araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların %76’sı CEO’ların daha fazla liderlik yapmalarını istiyor. Geçen yıla göre 11 puan artış gösteren bu isteğin altında ise CEO’ların eşit ödeme, çeşitlilik, kapsayıcılık ve çevre gibi konularda değişim yaratabileceğini düşünmeleri yatıyor.

CEO Aktivizmi olarak adlandırılan kavram; şirketlerin üst düzey yöneticilerinin liderlik ederek, kurumları adına taahhüt vererek toplumsal sorunları gündeme getirmesi, bunun için kurumlarında ve ekosistemle beraber çözümler üreterek toplumu harekete geçirmesi olarak özetlenebilir.

UN Global Compact’in Türkiye yerel ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk almak isteyen, farkındalığını artırmayı hedefleyen şirketlerin dahil olması gereken dünyanın en büyük sürdürülebilirlik insiyatifi. Sorumlu kurumsal vatandaşlık kavramının Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak üzere çalışıyor.

Dünyada giderek artan bir şekilde kurumların ve liderlerin toplumsal konulara eğilmeleri ve bu konuda yüksek bir sesle konuşmaları isteniyor. Bu çağrıya cevap verip hızla aksiyon alan şirketlerin ve CEO’ların gelecekte itibar açısından öne geçeceği kesin.

Dünyayı sahici liderler ve kurumlar değiştirecek; tüketicinin, toplumun ve çalışanının mutluluğuna odaklanan, toplumsal iyiliğin peşinde koşan liderler ve tabii ki sahici liderlerin yön verdiği ‘kurumsal vatandaş’ şirketler.

Arzu Deniz Aksoy
Kurumsal İletişimciler Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı, ilk kez Campaign Türkiye 93. sayısında yayınlanmıştır.