Eddi Anter ile Farkındalık Hapı

Neslimizin daha önce karşılaşmadığı kadar büyük ve küresel boyutta, kozmik bir kriz içindeyiz. Evreni şiddetli oranda etkileyen bu salgın dönemi içinde rutin hayatın sekteye uğraması, düzenin birdenbire değişmesi, beklenti ve hedeflerin boşa çıkması gibi durumlar; belirsizlik, kaygı ve korku duyguları olarak kendini gösteriyor ve birçok kişide travmatik bir algı oluşumuna ve psikolojik tepkilere neden olabiliyor.

Peki, bu tepkilerin yol açtığı duygular ile nasıl başa çıkıyoruz? Anormallerimiz, normalleşti mi? Davranışlarımızın farkında mıyız? Sorularının yanıtlarını Uzman Psikolog & Yazar Eddi Anter ile “Farkındalık Hapı” konulu dijital atölyemizde arayacağız.