Toplumsal dalgalanma etkisi: “Covid-19 döneminde iş kararlarının etkisi”

Markalar pandemi döneminde aldıkları kararlarla hatırlanacak. Toplumsal bir amacı olan şirketlerin –ya da böyle bir amacın peşinde olanların– elinde günlük kararlarını, daha iyi bir toplum kuracak ve bunu sürdürecek bir aracı bulunuyor.

Dalgalanma etkisi, suya bir nesne atıldığında oradan yayılan dalgacıklar gibi, başlangıçtaki durumdan dışarıya doğru bir etkinin izlenebilmesidir. Pandemi dünyanın “suyuna” çok büyük bir nesnenin atılması gibi bir etki yarattı. Toplumsal amaçlarla hareket eden kurumların işlevlerini yerine getirmeleri için iş modellerini merkeze alma zorluğuna karşı harekete geçmesine yol açtı.

Liderler daha önce hiç olmadığı kadar çok geniş çaplı sonuçları olan –toplumsal etkisini hızlandırma ve topluluklara ve toplulukların ötesine doğru dalgalandırma potansiyeli bulunan– acil ve büyük kararlar almaya çağrıldı. Bu inişli çıkışlı dönem süresince amaç odaklı kararların niteliğini incelediğimizde, benim gördüklerimizi siz de görüyor musunuz?

Toplumsal bir amacı olan markalar bu amacı karar alma sürecinde mercek olarak kullanıyor.

Araştırmalarım sonucunda toplumsal COVID-19 yanıtını geliştirmeye ilişkin ilkeler ortaya çıktı; bunlar şirketlerin kendi merhametini keşfederken kucakladığı değişiklikleri çok daha derinlemesine gösteriyor.

Bu araç, şirketleri isteklerinin düzeyini belirlemeye zorlayarak işe başlıyor:

Toplumsal koşulları iyileştirmek mi yoksa daha etki yaratacak bir şekilde dönüştürmek mi istiyorlar?

Ardından, şirketleri şu tür sorularla gittikleri yön konusunda stratejik olarak düşünmeye itiyor:

Gelecek kuşaklar bizden ne bekliyor? Oynayabileceğimiz rol daha büyük nasıl olabilir? Sonra, toplum dönüşümü, iklimle ilgili acil durum, teknolojinin amacı, vb. farklı anlatılardan söz ediyor. Son olarak, bir şirketin bu katalizör niteliğindeki soruları kriz, eylem ve acil durum planlama, proje hızlandırma, stratejik planlama ve benzer süreçler için bir araç olarak kullanabileceği biçimleri ortaya koyuyor.

Hepimiz şirketlerin ve kuruluşların COVID-19 sırasında aldıkları kararlarla değerlendirileceğini duyuyoruz.

Öyleyse, markanızın ve anlatınızın sorumluluğunu üstlenin.

Ufkunuzu genişletin ve daha iyi bir dünyayı gerçekleştirmek için amaç odaklı bu dalgacıkları yaratın.

 

Arzu Deniz Aksoy

KİD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu yazı ilk olarak Campaign Türkiye’nin 106. sayısında yayımlanmıştır.