Yeni Nesil İtibara Nasıl Sahip Olacağız?

Her değişim, toplumdaki kırılma noktalarını iyi gözlemlemekle oluşur. Pandeminin hayatımızda bıraktığı en önemli izlerden biri de “yeni nesil bir itibar anlayışı” olarak karşımıza çıkıyor.

Bu sürecin hızlandırdığı dijital iletişim ve ulaşılabilirliğin artmasıyla birlikte şirketlerin hiyerarşik yapısı da çözülmeye başlıyor. Şirketlerin gelecek vizyonunun hayata geçirilmesi için artık fikirlerin kimden geldiğinden ziyade yaratıcılık ve işlevselliğin ön planda olduğu “sorumlu yaratıcılık” kavramının, birlikte daha çok iş birliği yapacak olan tüm departmanların gündeminde olacağı görülüyor.

Bu yeni nesil itibar anlayışının “sosyal etki” yaratma ihtiyacıyla birlikte reklamın büyülü dünyasının sonuna gelindiğini ve toplumsal fayda içeren iletişimin yeni bir dönemi işaret ettiğini görüyoruz. Büyük şirket olmak ya da güçlü finansal yapıya sahip olmakla büyük marka olmak arasındaki fark, toplumla kurum arasında yaratılan güçlü duygusal bağ ve hatırda kalabilme becerisiyle ilgilidir. Belirsizlik dönemleri ise bu beceriyi geliştirebilmek için en iyi fırsattır. Pandemin iş hayatındaki kalıcı etkilerinden biri de artık kurumlardan beklentinin toplumsal sorun ve ihtiyaçlara çözüm bulacak nitelikteki politikalara ve projelere yatırım yapması yönünde… Yarattığı sosyal etki ne kadar yüksekse toplumdaki saygınlık ve güvenilirliğinin de bir o kadar artmaya başladığını görüyoruz. İtibar kavramını, öncelikle içe dönük yapılan davranışlar bütünü olarak değerlendirip önce kurum kültüründeki dönüşümle kalıcılığını sağlamak gerekiyor. Tüm çalışanların kurum itibarını aynalayacak bireysel iletişim kanallarını dikkate almadan topluma yönelik yapılacak iletişim faaliyetleri ile itibar yaratacak bir zemin oluşturmak artık çok mümkün gözükmüyor.

Hibrit çalışma modelleri, pandemi süreciyle dönüşüme uğrayan kurumsal hayattaki kalıcı etkilerden biri. Ev ile iş hayatının getirdiği sorumlulukların iç içe geçmesiyle çıkabilecek olası sorun ve ihtiyaçların çözümlenme şekli, kurumların yeni nesil itibar anlayışını NASIL yönettiklerini bize gösterecek.

Fatma Çelenk

KİD Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 118. sayısında yayımlanmıştır.