2022’nin ilk Paylaşım Çemberi Toplantısını Gerçekleştirdik!

Yeni yılın ilk paylaşım çemberinde KİD olarak gündemimiz, ‘2022’de iletişimciler için gündemlerimiz ne olacak? Mevcut konjonktür bizi hangi konulara götürüyor?’ oldu. Yaşananlar, veriler, iç görüler, talepler ışığında derinlemesine yapılan paylaşımlar ile dolu dolu geçen Paylaşım Çemberi Toplantımız sonunda, Kurumsal İletişimcinin 2022’deki ilk 2 gündemi ise; iç iletişim ve sürdürülebilirlik olarak öne çıktı.

Dönemin değişen dinamikleri dolayısıyla Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları departmanlarının ortak kesişim noktası olan İç İletişim’den 2022 yılında beklenenler Kurumsal İletişimin Geleceği Raporu’muzda öngördüğümüz yeni normal ve yeni gündemlerle birebir örtüşüyor. İç İletişim’in 2022 odak noktaları; mevcut beyin göçünü engellemek, yeteneği elde tutmak, yeni yetenekleri kazandırmak ve uzun zamandır sadece video konferans yoluyla etkileşime geçtiği çalışanlarının bağlılıklarını koruyabilmek ve kaybetmemek adına bir misyon oluşturmak.

Sürdürülebilirlik konusunda ise görünen, bu kavramın hala kurum ve bireylerde tam olarak oturmamış olduğu. Kurumlarımızın; kültürlerine, davranış biçimlerine bakıp dünyayla onları eşitlemek, o standartlara çıkartmak için değişimi, dönüşümü tetiklemesi bekleniyor.

📌 Kurumsal İletişimin Geleceği Raporu’muzun; “-mış gibi yapmak” bölümlerindeki ve Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Entegrasyonu bölümündeki tespitleri bu notlar ışığında yeniden okumanızı tavsiye ederiz.

🖍 “Yeni Dönemde Kendimize Soralım”kısmındaki soruları kendilerine sormuş ve onlara yanıt arayarak kendilerine hedef oluşturmuş olan üyelerimizin vizyonlarına bir kez daha hayran olduk. ❣️

🗓 Bir sonraki Paylaşım Çemberi Toplantı’mıza tüm üyelerimizi bekliyoruz.