Güvenilir Markanın Portresi

2022 Edelman Güven Barometresi, “Güvensizlik Döngüsü” başlığıyla yayımlandı. Endişe verici başlığın altında yatan bilgiler ise, iş dünyasının en güvenilir kategori olduğunu söylüyor. Bu sene başında yayımlanan, 28 ülkeden 36.000’in üzerinde katılımcının yanıtlarını baz alan raporda ise %61 oranıyla iş dünyası en güvenilir kesimi temsil ediyor. %59 ile STK’ler en güvenilir ikinci kesimi temsil ederken, hükûmetlere güven %52; medyaya güven ise %50 düzeyinde. Pandemi koşulları ile sınanan geçtiğimiz iki sene neticesinde, hükûmetlere olan güven büyük ölçüde gerilerken iş dünyası, sözüne en çok güvenilen kesim hâline geldi.

Toplumlar; hükûmetlerin toplumsal krizleri çözmesi açısından güven vermediğini, yalan haber fenomeninin endişe uyandırdığını, işten çıkarılma ve iklim krizi gibi meselelerin korku uyandırdığını düşünüyor. En güvenilir toplumsal liderlerin %75 ile bilim insanları olarak öne çıktığı umut verici bir düzlemde, yalan haber fenomeninin yaygınlığı, doğru bilgi ve açıklığa önem veren insanlar için doğal olarak büyük bir kaygı kaynağı oluyor.

Katılımcıların yalnızca %42’lik bir kesimi, hükûmetlerin toplumsal sorunlara gerçekten sonuç alan çözümler ve stratejiler ürettiğini ifade ediyor. Bu barometrede, %65 ile iş dünyası en güvenilir kategori olmayı başarıyor. En öne çıkan barometrelerden biri ise kaygı uyandırıcı nitelikte kalıyor: %85’lik bir kısım, işini kaybetmek konusunda endişeli olduğunu; %75’lik bir kısım da iklim değişikliği konusunda kaygılara sahip olduğunu belirtiyor. Bu denli endişenin, alternatif çözümlere ihtiyaç duyan sorunlar ve güvensizliğin gündeme geldiği şu dönemde, iş dünyası atacağı adımlarla çok büyük pozitif etkiler yaratabilecek nitelikte.

Markaların sunduğu ve çalışanlarının sahiplenmesini sağladığı amaç hissi ile marka itibarı arasında direkt bir ilişki mevcut. Çalışanlar, bağlı kaldıkları ve anlamlı buldukları bir amaç doğrultusunda hareket ettikçe verimliliğini yüksek tutuyor.

İyi bir amaca hizmet eden, sosyal ve çevresel sorunlara çözümler sunan marka, çalışanlarıyla duygusal bir bağ kurarak çalışan motivasyonunu yükseltiyor. Marka itibarı, belirlenen duyarlı amaçlarla ve onlarla örtüşen hareketleriyle şekilleniyor.

Arzu Deniz Aksoy
KİD Yönetim Kurulu Üyesi

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 121. sayısında yayımlanmıştır.