Dijitalleşen Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi, çevresel etkilerin azaltılmasına olanak tanıyan, kaynakların verimli kullanılmasını sağlayan ve bunu yaparken de ekonomik bir büyüme sağlayıp, işsizlik sorununa bir nebze olsun çözüm getirmeyi amaçlayan bir düşünce şeklidir.

Dünya çapında şehirler, yerel sürdürülebilirlik zorluklarını ele almanın bir yolu olarak döngüsel ekonomiyi kabul ediyor ancak işsizlik gibi acil yerel sorunları veya iklim çöküşü gibi küresel sorunları ele almanın bir yolu olarak henüz tam olarak kabul görmüş değil.

Bu yüzden UNEP ve Circle Economy, şehirlere gereken iç görüleri sağlayan dijital araçlar oluşturmak için çalışmaya başladı. Bu dijital araçlar, şehirlerde kaç iş ve ne tür işlerin döngüsel ekonomiye katkıda bulunduğuna ilişkin verileri basit ve erişilebilir hale getiriyor.

Humboldt Üniversitesi’nin “Sustainable Digital Market Design: A Data-Based Approach to the Circular Economy” çalışması ise bize tam da veri biliminin dijital bir döngüsel ekonomi sistemi için nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor. Çalışmada döngüsel ekonomi prensiplerine göre ürün yaşam döngüsü beş ana bölüme ayrılıyor. Bölümler sırayla; tasarım, üretim, kullanım, ikincil kullanım ve tercih edilmemesi gerekse de geri dönüşüm.

Döngüsel ekonomiye geçiş stratejileriyle, dünya genelindeki işgücü piyasaları da etkilenmeye başlayacak. Bazı işler ortadan kalkacak veya doğası değişecekken yeni işler ortaya çıkacak. Hangi işlerin döngüsel ekonominin bir parçası olacağını, nerede bulunacağını, sektörel dağılımını da Circular Jobs Monitor çalışmalarında görebileceğiz.

Kaynakların verimliliği açısından döngüsellik kritik bir nokta olarak karşımızda dursa da dijitalleşen dünya bir nebze daha önümüzü görmemize olanak sağlıyor. Kurumların sürdürülebilirliği açısından bu stratejilere uyum göstermesinin yanı sıra iş süreçlerindeki dönüşümle birlikte; insan Kaynağı Uzmanları, İletişimciler ve Bilişim uzmanlarına da büyük görevler düşeceğe benziyor.

Fatma Çelenk
KİD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 123. sayısında yayımlanmıştır.