Şirket Stratejisinin Koruyucu Kalkanı; Kurumsal İletişim

“İletişim”, tarih öncesi çağlarda insanların toplu yaşamaya başlamalarından itibaren günümüze kadar gelen ve önemi her gün daha da artan bir kavram. “Kurumsal iletişim”in tarihi ise ancak 20. yüzyılın başlarına uzansa da bugüne kadar sürekli olarak evrim geçirerek geliştiğini, içeriğinin farklı konularla zenginleştiğini görüyoruz. 

Pek çok kurum tarafından önemi ne yazık ki kriz yönetimiyle sınırlı tutulan ‘kurumsal iletişim’, bugün aslında bir anlamda şirket stratejisinin koruyucu kalkanı olarak görev yapan bir rol üstleniyor. Alanı gereği kurumlarda stratejik ve kritik bir öneme sahip. Bu önem tüm çalışanlar, özellikle de yönetim tarafından iyi anlaşılır ve doğru konumlandırılırsa hem büyük başarılara ulaşmak için güçlü bir mihmandar olabilir, hem de itibar ve kriz yönetimi konularında çok büyük adımlar atılması için katkıda bulunur. Kurumsal iletişim tüm birimlerin işleyişinin, yönetim kurulunun ve CEO’nun karar süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak yola devam ettiğinde; şirket stratejisinin en önce iç paydaşlar tarafından içselleştirilmesini, sonrasında da dış paydaşlar tarafından doğru anlaşılmasını sağlar. Bunun doğal sonucu da kurum tarafından atılan tüm adımların bütünleşik olarak tek bir doğrultuda, stratejinin vazgeçilmez bir parçası olarak konumlandırılmasına hizmet etmesidir. Kurumsal iletişimin departmanlar arasında adeta bir orkestra şefi görevi üstlendiğini söyleyebiliriz. Halihazırda kurumun tüm işleyişinin merkezinde olan bir iletişim yapısıyla, sadece belli konularda zaman zaman işleyişe dahil edilmeye çalışılan bir yapı arasında ciddi farklar var. Kurumsal iletişimin; bir markanın tüm faaliyetleri hakkında doğru zamanda bilgi sahibi olması ve gerekli yönlendirmeleri geç olmadan yapabilmesi, birimler arası harmoniyi ve dengeyi sağlar, dolayısıyla da başarıya giden yolun temelini oluşturur.

Kriz iletişiminden, itibar yönetimine, sosyal sorumluluktan, günümüzde bir hayli önem kazanan sürdürülebilirlik vizyonuna kadar her noktada Kurumsal iletişimin dahiliyeti artık başarılı bir yönetimin yadsınamaz bir parçası, hatta gerçeği haline geldi. Yeni dönemde Kurumsal iletişimciler  şirket stratejisinin adeta şövalyeleri haline gelirlerse, şaşırmayın!

 

Ebru Ertan Bilge

KİD Yönetim Kurulu Üyesi

 

Bu yazı ilk kez Campaign Türkiye’nin 126. sayısında yayımlanmıştır.