“Afet Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve İşlevi” Çalıştayı

Kurumsal İletişimciler Derneği olarak geçtiğimiz günlerde katıldığımız, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) ev sahipliğinde, TÜHİD – Türkiye Halkla İlişkiler Derneği işbirliği ve akademi, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Afet Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü ve İşlevi” çalıştayının sonuç bildirisi yayınlandı.

Kurumlara ve özellikle kurumlar içinde yar alan iletişimcilere düşen sorumlulukların da irdelendiği çalıştayda öne çıkan konu başlıkları şu şekilde;

• Kamuoyu normal zamanlarda afetlerle ilgilenmemektedir. Bu nedenle afet riski altındaki bir bölgede hizmet sunan her bir kurumun kendi gündeminde konunun kalmasını sağlaması gerekmektedir. İletişim profesyonellerinin kendi kurumlarında buna yönelik bir misyonları yer almalıdır.

• Afet etkisi altında olan her bir kurumun çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, hissedarlarına, tüm paydaşlarına karşı sorumluluğunu yerine getirebilmek için afete yönelik çalışmaları sürekli gündemlerinde tutmaları gerekmektedir.

• Halkla ilişkiler profesyonelleri bulundukları kurumlarda ilişki yönetimini risklere göre de planlamalıdır. Bu planlamalar sadece ulusal düzeyle sınırlı kalmamalı gerektiğinde uluslararası boyutu da dikkate alınmalıdır.

• Ortak bir dilin oluşturulması, afet ve acil durum süreçlerine yönelik doğru bir iletişimin kurgulanabilmesi ve uygulanabilmesi için mesleği icra eden profesyonellere, ilgili meslek örgütlerine ve STK’lara yönelik kavramsal eğitim çalışmaları yapılmalıdır.

Çalıştayın ayrıntılı sonuç bildirisine buradan erişebilirsiniz.