PR Atölye Dergisi KİD YK Başkanı Murat Göllü Röportajı

PR Atölye Dergisi Ocak 2024 sayısında yayınlanan röportajında KİD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Göllü:

“Güveni, saygıyı ve hayranlığı neyin oluşturduğu ve neyin koruduğu hakkında keşfedilecek daha çok şey var… ve bu keşif yolculuğunun kalbinde iletişim var.”

“Günümüzde iletişim fonksiyonu, yalnızca Genel Müdüre bağlı bir rol olmaktan çıkarak, kapsadığı alan ve üstlendiği sorumluluklarla Yönetim Kurulu’nda kendine yer bulmalıdır.”

“Genişleyen iş tanımları çerçevesinde, iletişimcilerin artık sürdürülebilirliğin sadece iletişimini değil tüm sorumluluğunu alması, çok daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Röportajın tamamını buradan okuyabilirsiniz.