Murat Göllü BrandMap Dergisi için Kurumsal İletişim Alanında 2024 Trendlerini Değerlendirdi

BrandMap Dergisi Ocak-Şubat 2024 sayısında yayınlanan röportajında Derneğimizin Başkanı Murat Göllü Kurumsal İletişimde önümüzdeki dönemin trendlerini değerlendirdi.

“Önümüzdeki dönemde, ‘Kurumsal İletişim’ sektörünü şekillendirecek ana konular arasında; dijitalleşme, yapay zeka (AI), ‘hakikat sonrası’ (post-truth) durumu, etik değerler, şeffaflık, gerçeklik ve sürdürülebilirlik ile birlikte aktivizm yer alacak.

Dijitalleşme ve sosyal medya platformlarının hızla genişleyen etki alanı, iletişimciler için işi daha da zorlaştıracak. Bu konuları yönetebilmek adına iş ortaklarının sayısının artmasıyla birlikte iletişim fonksiyonunu yönetmekte orkestrasyon önemli bir gündem maddesi haline gelecek.

Yapay zekanın ne gibi yenilikler sunacağını zaman gösterecek; insanların yerini tam anlamıyla almasa da, bu teknolojiyi iletişim süreçlerine hızlı ve etkin bir şekilde entegre edebilenler, rekabette sadece bir adım değil, on adım öne geçecekler.

Yükselen aktivizm beklentisi karşısında, klasik iletişim refleksinin getirdiği sessizlik, diğer tüm tutumlardan daha karmaşık, çok katmanlı ve öngörülemeyen olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Kurumsal aktivizm ve lider aktivistliği önümüzdeki dönemde kurumsal iletişim profesyonellerinin karşılaştığı zorluklar arasında önemli bir yer alacak.

Sürdürülebilirlik uygulamalarını ve ilkelerini kurumsal kültürün merkezine yerleştirmek, şirketlerin toplumsal ve çevresel etkilerini proaktif bir şekilde yönetmelerini sağlamak biz iletişimciler için sadece bir iletişim görevi değil aynı zamanda liderlik ve öncülük etmemiz gereken stratejik bir alan olarak öne çıkacaktır.

Önümüzdeki yıllar, iletişimcilerin rollerinin daha da genişleyeceğini ve sektördeki etkilerinin bugün olduğu gibi yarın da sadece iletişimle sınırlı olmayacağını gösteriyor. Kurumsal İletişimciler Derneği olarak, bu genişleyen rolü kabul etmeleri ve yeni sorumlulukları etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için üyelerimizi desteklemeye, onlara eğitim ve gelişim programları sunmaya ve birbirimizden öğrenme platformları yaratmaya devam edeceğiz.”

Röportajın tamamını okumak için linke tıklayabilirsiniz.