KURUMSAL İLETİŞİMCİLER DERNEĞİ

KURUMSAL İLETİŞİMİN GELECEĞİ

https://www.kid.com.tr/wp-content/uploads/2021/10/krumsal-iletisimin-gelecegi_img2.jpg
Geleceğe, yeni gerçekliğe kendinden emin adımlarla ilerlemek için bir kılavuz.

İleriye güvenle bakabilmek, belirsizliği yönetebilmek ve yeni gerçekliğe kendinden emin adımlarla ilerlemek için, elimizde bir kılavuz olsun istedik. Pandemi ile birlikte, akışını durduramadığımız modernitenin yeni fazına, bir metotla yaklaşmak istedik.

Modernite keşfetmez, fetheder biliyoruz.

55 kurum ve sektöründe öncü kişi ile bir akıl yolculuğu...

Kurumsal İletişimciler Derneği olarak faaliyet gösterdiğimiz bu dünyayı araştırmak için BMF Danışmanlık ile yola çıktık. Araştırmamızın temelini oluşturmak, yoğun ve güncel bilgileri edinmek adına 55 kurum ve sektöründe öncü kişilerle birlikte bu akıl yolculuğunu yürüttük.

Kurumsal iletişim profesyonelleri, C seviyesi yöneticiler, iş dünyasının önde gelen kişileri, dernek başkanları, basın mensupları, danışmanlık sektörü duayenleri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.
C seviyesi yöneticiler, iş dünyasının önde gelen kişileri, dernek başkanları, basın mensupları, danışmanlık sektörü duayenleri ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi.
Kurumsal İletişim profesyonelleri ile 36 derinlemesine görüşme birebir gerçekleştirildi.
Ek olarak, yapılan üç odak grup çalışması, toplamda 21 kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Araştırma sonunda toplamda 5068 dakikalık ses kaydı dinlendi, temalara ve kodlara ayrılarak analiz edildi.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Sektör anketi üzerine bir yayın değil, kurumların geleceğine yön verecek bir vizyon sunuyoruz.

Elde ettiğimiz tema ve kodlar araştırmamızın başlıklarını şekillendirirken, içerikte ise çalışmamıza katılan kurumların deneyimlerinden yararlandık. Devamında, görüşmelerde konuştuğumuz başlıklardan ilham alarak bir soru seti hazırladık. Kapalı uçlu sorularla Kurumsal İletişim profesyonellerinin tutum ve davranışlarını ölçülebilir kılarken, açık uçlu sorularla araştırmamızın öne çıkan bulgularını teste aldık. 

Görüşme gerçekleştirdiğimiz kurumların dijital tüketim alışkanlıkları ile ilgili verilerini de göz önünde bulundurarak analizlerimizi destekledik. Bu sürecin sonunda deneyimlerimizi, birlikte düşünme serüvenimizin ürünlerini, cevaplardan çok üzerine düşünmeye değer sorular olarak bir araya getirdik.

Raporun Başlıkları
Pandeminin Kurumsal Yansımaları
Dijitale Dönüş -müş Gibi Yapmak
Hayat Eve Sığar -mış Gibi Yapmak
Anlamlandır -mış Gibi Yapmak
Belirsizlik Sürecindeki Kriz Yönetiminde Kurumsal İletişimci
Dinamizm
Uyum
Yeni Nesil İletişim: Etkileşim
Yeni Nesil Tavır
Yeni Nesil Liderlik
Yeni Nesil İtibar - Sosyal Etki
Anlam Meselesi Etik / Etikler
Kurumsal İletişimin Geleceği: Spektrumlarla Düşünmek
CEO Entegrasyonu
Pazarlama Entegrasyonu
İK Entegrasyonu
Departmanlar Arası Ortak Dil Yaratmak