Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi

Kurumsal İletişimciler Derneği olarak toplumsal cinsiyet eşitliği alanında aktif rol ve inisiyatif alma kararı aldığımızı geçtiğimiz haftalarda duyurmuştuk.
Bu amaçla, derneğimiz bünyesinde BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri’ni referans alan bir ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi’ kurduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız.