Cem Leon Menase ile Yeşil D’Evrim

Cem Leon Menase ile Yeşil D’Evrim Etkinliği’nde yeniden buluştuk.

Globaldeki ve Türkiye’de regülasyonlar, müşteri talepleri, banka kredi koşulları, çalışan motivasyonu, kamuoyu baskısı gibi birçok sebep nedeniyle şirketler iş süreçlerini ve yatırımlarını yeşil dönüşümden geçirmek durumunda. Bu dönüşümü gerçekleştirmek için ESG ve etki yatırım stratejilerinin ne olduğunu, bunların arasındaki farkları, kurum içi ve dışı girişimciliğin etki ile birleştiğinde nereye gittiğini, sürdürülebilirlik raporlamalarının iletişiminin nasıl yapılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor.

Bu etkinlikte hem bu kavramların neler olduğundan, hem nasıl bir evrimin içinde olduğumuzdan, hem de bu dönüşümü fırsata çevirmek için ne yapmamız gerektiğinden bahsettik.