Kelimeler Önemlidir

İletişimcilerin dünyası, değişen iletişim araçları, kanallar, yöntemler ve kavramları içeren trendlerin en hızlı algılandığı ve uygulandığı dünyadır. Özellikle yeni araç ve kanallar, hem iletişimcilerde hem de kurum içerisindeki tüm fonksiyonlarda heyecan yaratır. Üst düzey yönetimin stratejik mesajlarından yatırımcı ilişkilerine, insan kaynakları uygulamaları ve tedarikçi yönetimine kadar kurum içerisindeki birçok pozisyon ve fonksiyon bu yeni araçları kullanmak ister. Aslında amaç her zaman aynıdır: Mesajı en etkili ve kalıcı şekilde verebilmek. 

Markanın paydaşları için oluşturduğu genel mesajlar, kurumsal fonksiyonların hedef kitleleri için oluşturduğu özel mesajlar, ürün/hizmet bazlı oluşturulan dönemsel mesajların her biri bazen eş zamanlı bazen tek tek kurumsal iletişim kanalları üzerinden iletilir. İletişimciler için bu durum çoğunlukla zorlu bir üretim ve yönetim sürecine dönüşür. Mesajlar, bir yandan yeni kanal ve araçların dinamiklerine uygun şekilde üretilirken diğer yandan hedef kitlede istenilen, kalıcı etkiyi yaratmak için çalışılır. İyi örneklere bakıldığında, konumlandırmayı en iyi şekilde yapanların, kendilerini en iyi ifade edenler olduğu görülür. Bu yüzden yeni trendler hangi kanal ve aracı getirirse getirsin, mesajı oluşturan ‘kelimeler’ her zaman önemini korur.

İster ürün, ister hizmet sunan sektörlerde, içerik üretimi için oluşturulan ekiplerdeki veya dışarıdan alınan hizmetlerdeki başarı, markanın tüm paydaşları ile olan iletişimin başarısını doğrudan etkiliyor. Aynı şekilde, kurumsal iletişimciler için de bu alanda istihdam edecekleri kadrolar ya da alacakları ajans hizmetinde, karar verme noktasında içerik üretiminin önemi giderek artıyor. Üretimde en çok zaman alan ve en çok emek verilen bu alanda çözümlerin üretilmesine ihtiyaç duyuluyor. Özellikle eğitim veren kurumların müfredatlarını bu alanda geliştirmeleri, farklı iletişim araçlarına farklı içerik üretebilecek yetkinlikte insanları yetiştirmeleri gerekiyor.

Kurumsal iletişimciler kadrolarını oluştururken, önlerine yeni kanal ve araçlar da çıksa, kelimelerin önemine inanan ve kelimeleri iyi kullanabilen, iyi yazan insanlara her zaman ihtiyaç duyacaklar.

Gamze Sarıkoca

KİD Üyesi

Bu yazı Campaign Türkiye Mart 2016 sayısında yer almaktadır.